Klacht

Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent.

Bespreek je onvrede en we lossen het samen op!

Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk jouw onvrede mondeling te uiten? Probeer het mij dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek de onvrede of klacht op. Klachten kunnen gaan over de behandeling, bejegening, of de bereikbaarheid.

Quasir

Voel je je niet in staat jouw klacht te bespreken met mij, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum klachtbehandeling, inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van de klacht en bij het onderzoeken van oplossingen.

Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor de klacht. De klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. Ik zal hierover door Quasir op de hoogte worden gesteld. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig.

Zorggeschil

Wordt een klacht, naar jouw mening, niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling. Alle homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden een bindende uitspraak over jouw klacht.

Geen klacht, wel ontevreden

Wil je geen klacht indienen maar wel jouw onvrede kenbaar maken bij de beroepsvereniging dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de NVKH (info@nvkh.nl of 0172-499595 - 9.00-12.30 uur).

Ernstige klacht

Als er sprake is van een ernstige klacht over het handelen dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Meer informatie over TCZ is te vinden op de website: tcz.nu onder ‘u-heeft-een-klacht’.