Homeopathisch ontstoren, detoxen of CEASE-therapie

Homeopathisch ontstoren kan ingezet worden bij diverse aandoeningen waarbij het vermoeden bestaat dat vaccinatie-, medicatie-, chemische- en/of toxische belasting een (mede)oorzaak zou kunnen zijn van gezondheidsklachten.

Post Vaccinaal Syndroom (PVS)

In de homeopathische praktijken zien we veel kinderen met een Post Vaccinaal Syndroom (PVS). Deze kinderen hebben gezondheidsklachten en/of gedragsaandoeningen als gevolg van een verstoring door de (kinder)vaccins. Het is mogelijk om met homeopathische middelen deze kinderen weer terug in balans te brengen. Omdat ik voorstander ben van het geven van eerlijke informatie over de voor- en nadelen van vaccins ben ik als therapeut aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP). Voor veel mensen is het nog onbekend dat vaccins de gezondheid van hun kind kunnen verstoren en dat deze verstoring homeopathisch behandeld kan worden.

De afgelopen decennia komen er steeds meer chronische gezondheidsklachten en/of gedragsaandoeningen voor waar volgens de medische wetenschap niet echt een sluitende verklaring voor is. Wel blijkt uit diverse onderzoeken dat bijvoorbeeld: vaccinaties, diverse geneesmiddelen, zware metalen, chemische belasting, straling (WiFi, 4G-5G), een steeds grotere aanslag doen op ons immuunsysteem.
Een slecht functionerend immuunsysteem is medeoorzaak van diverse ziekten en aandoeningen.

Klachten die door homeopathisch ontstoren kunnen verbeteren zijn bijvoorbeeld:

KNO-klachten. Vaak verkouden, oorontstekingen, piepen en benauwd zijn, veel hoesten, pseudokroep, astma en astmatische bronchitis, COPD

Huidklachten. Jeuk, eczeem, psoriasis

Vermoeidheidsklachten: Blijvende vermoeidheid na ziekte, vatbaarheid, vermoeidheid zonder duidelijke oorzaak

Gedrag. Concentratie- en leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, faalangst, AD(H)D, sommige vormen van autisme

Auto- immuunziekten en chronische ziekten. Reuma, artritis, ziekte van Crohn, Collitis Ulcerosa, hormonale en/of schildklierproblemen

Klachten door of na: Pfeiffer, Lyme

Stemmingsstoornissen: Depressie, angsten en fobieën.

Bij het homeopathisch ontstoren zien we vaak dat mensen opknappen, minder en weinig last meer van hun klachten hebben mits er al geen blijvende schade is.
Sommige mensen zijn vatbaarder voor het krijgen van ziekten dan anderen. Je kunt ook klachten en aandoeningen hebben waarmee je (familiair) belast bent. Daarom krijg je ook altijd homeopathische middelen die horen bij jouw constitutie.

De duur van de ontstoringskuur is afhankelijk van de aard van de te behandelen klachten en de vitaliteit. Iedereen reageert op eigen wijze op de ontstoringskuur, dit kan betekenen dat het ontstoren bij jou korter of langer duurt dan bij een ander. Als één of meer oorzaken voor verstoring in het immuunsysteem hebben veroorzaakt, komt er een reinigingsproces op gang.

CEASE-therapie

CEASE-therapie staat voor: Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Dit is een zeer effectieve behandelmethode voor mensen met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS), De prevalentie van autisme is in de laatste jaren steeds verder gestegen. In 1966 kregen 1 op de 4.000 kinderen de diagnose autisme, tegenwoordig spreekt men van 1 op 59 kinderen (Baio e.a., 2018; Maenner e.a., 2020). Die toename is veel groter dan genetisch gezien kan worden verklaard.

De therapie is ontwikkeld door arts-homeopaat Tinus Smits. Tinus heeft jaren gewerkt aan het ontstoren van het Post-Vaccinaal Syndroom (PVS). Hij deed dit met behulp van diverse homeopathische. De ervaring leerde dat bij dit ontstoren van het PVS ook autistische kinderen enorm opknapten. Daaruit concludeerde hij dat autisme bij veel kinderen niet genetisch is, maar het gevolg is van een verstoring in de hersenen.

Als er geen sprake is van hersenschade, maar van een blokkade, dan zou het mogelijk moeten zijn om deze blokkade op te heffen en zo klachten gerelateerd aan autisme bij deze kinderen te verbeteren. Vanuit die gedachtegang ging hij in de praktijk aan de slag en behaalde zeer mooie resultaten.

Zo ontdekte hij dat autisme vaak een stapeling bleek te zijn van verschillende oorzaken. Zo'n 70% wordt veroorzaakt door vaccinaties, 25% door toxische medicijnen en andere stoffen en 5% door ziekten. CEASE-therapie is een speciale methodiek, waarbij de oorzaak van deze verstoring homeopathisch worden behandeld en ontstoord, zo dat het kind weer terug in balans kan komen.

Een CEASE-behandeling bestaat uit meerdere componenten die elkaar aanvullen en versterken:\

 • Er worden bij de persoon passende homeopathische middel gekozen.
 • Daarnaast ontstoren we homeopathisch alle schadelijke belastingen.
 • Ook worden een aantal specifieke voedingssupplementen aangeraden die het immuunsysteem versterken en helpen bij het ontgiften.
 •  Indien nodig dieetadviezen.

Het resultaat van deze aanpak is dat diverse klachten verminderen of zelfs kunnen verdwijnen.

Belasting door Synthetische Oxytocine

Oxytocine wordt, zo lijkt het, bijna standaard gebruikt tijdens een bevalling in het ziekenhuis voor:

 • Bevordering van de weeën ter ontsluiting
 • Stoppen van een (vermeende) bloeding
 • Bevorderen van het uitdrijven van de placenta
 • Het op gang brengen en stimuleren van de melkvloed

Toediening van Oxytocine vindt plaats via een infuus en/of per injectie. Na de bevalling wordt ook wel gewerkt met een neusspray om de melkvloed te stimuleren bij het afkolven van de melk.

Het gebruik van synthetische Oxytocine heeft geregeld korte, middellange en lange termijneffecten en die zijn vaak niet van voorbijgaande aard. De klachten van de moeders worden geregeld geïnterpreteerd als een postnatale depressie.

Mogelijke klachten na Oxytocine:

 • Een vervreemd gevoel van zichzelf.
 • Geen band met het kindje voelen.
 • Geen enkele zin meer tot seksueel contact. Ook niet na een jaar en zelfs veel langer.
 • Irritatie naar de partner en boze gevoelens.
 • Een 'vlak' gevoel in het algemeen: alle levensvreugde is weg.

Klachten bij de baby kunnen heel divers zijn:

 • Ernstige slaapproblemen.
 • Niet alleen kunnen slapen, moeder moet erbij liggen.
 • Wakker door het minste geluid.
 • Vaak de borst willen, vallen alleen aan de borst in slaap.
 •  Overstrekken bij huilbuien.
 • Zee alert, al vanaf de geboorte.
 • De omstanders zeggen: "Hij kijkt zo helder uit zijn ogen en hij volgt alles.". Dat lijkt wel aardig, maar dat is het niet. Een baby moet het eerste half jaar grote delen van de dag in dromenland zijn.
 • Baby's en jonge kinderen hangen heel erg aan de moeder, kunnen niet zonder haar, geen enkel moment.
 • Anderzijds zijn er baby's die helemaal niet aanhankelijk zijn. Zijn juist 'afstandelijk' en willen niet geknuffeld en zijn niet te troosten, ze worden alleen maar onrustiger door bij de vader of de moeder te liggen. Voor ouders is dat heel erg, omdat ze niets goed kunnen doen: ouders willen zo graag en niets helpt. Moeders zoeken het huid-op-huid contact in de hoop dat dat rust brengt en het wordt alleen maar erger. Je wilt zo graag dat de baby op je warme lijf in slaap valt en rustig wordt, maar het tegenovergestelde gebeurt en de kloof tussen ouder en kind wordt alleen maar groter en groter.
 • Er zijn vaak voedingsproblemen. Baby's verdragen koemelk (die de moeder drinkt) niet goed en ze reageren op prikkelende groentes (die de moeder eet) bij borstvoeding.
 • Vaak darmkrampjes

Veelal wordt gezegd dat het vanzelf overgaat, de ervaring leert dat dit niet zo is. De imprint van synthetische Oxytocine is diep en indien onbehandeld zal die zich in de loop van de jaren gaan vermengen met eigenschappen van je constitutie en daarna "leef" je ermee.